IT (Bilgi Teknolojisi) Sektörünün Geleceği

Bilgi teknolojileri yani IT dünyada ekonominin olmazsa olmaz parçası olarak giderek iş dünyasında daha büyük bir önem kazanmaktadır. Tüm dünyada bu alanda yapılan yatırımlar artmakta, ülkelerin dünya ekonomisinde söz sahibi olmasında da bilişim teknolojilerindeki gelişmişlikleri temel belirleyici rol oynamaktadır. Günümüzde teknoloji her alanda oluşan sorunlarda en hızlı ve güncel çözüm olanağı sunmaktadır. Bu açıdan son yıllarda Dünya ekonomisine büyük bir yön veren bilişim teknolojileri alanında Türkiye’nin atacağı adımlar da doğrudan geleceğini etkileyecektir.

Türkiye’nin bilişim teknolojilerine dair geleceğe yönelik önemli adımlar atması beklenmektedir. Çünkü 2016 yılının verilerine bakıldığında 75 milyon kişinin cep telefonu abonesi olması ve hane halkı baz alındığında %76’ya ulaşan internet erişim oranı ve %61’e ulaşan internet kullanım oranı da toplum tarafından internet erişimindeki ilerlemeyi gözler önüne sermektedir. Tüm bunlara ek olarak; yatırımcılar için geliştirilenn Ar-ge ve teşvik kanunu çıkarılması da bu alanda gerçekleştirilebilecek yatırımları arttırmaya yönelik somut bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca Türkiye’de donanım, yazılım ve telekomünikasyon hizmetlerine yönelik harcanan giderin kısa vadede 35 milyar dolara erişmesi beklenmektedir.

Tüm bu verilere ek olarak önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye’nin hedefleri arasında yer alan geniş bant abone sayısının 30 milyona ulaşmasına yönelik bazı çalışmalar yapılmaktadır. En azından 14 milyon hanenin internet hızının 1.000 mbps hıı seviyesine erişmesi hedeflenmektedir. Bunların yanı sıra bilişim ve telekomünikasyon alanına yapılan yatırımların Gayri Safi Milli Hasıla’nın içindeki payının %8’e kadar yükseltilmesi hedeflenmektedir. Nüfusun %80’ine varan bir oranda insana temel bilgisayar kullanma becerilerinin geliştirilmesine yönelik temel eğitimler verilmesi de gene bu beş yıllık süreçteki Türkiye’nin hedefleri arasında yer almaktadır.

Şu anda Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde 5.500 civarı şirket faaliyet göstermektedir. Bu sayının önümüzdeki beş yıl içinde 65.000’e ulaşması hedeflenmekte ve bu sayede bu alanda gerçekleştirilen ihracat seviyesinin de 10 milyar dolara kadar yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu hedeflere bir anda değil süreç içerisinde her yıllık belirli hedeflenen büyümelerle ulaşılması hedeflenmektedir. Bu amaçla da Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründeki büyümenin her yıl en az %15 civarında gerçekleşmesi bu hedeflenen rakamlara ulaşılmasının temel koşulu niteliğindedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *