DevFest her gruba hitap ediyor.

Türkiye’de 2013 yılından beri düzenlenen GDG DevFest öğrencilere, uzmanlara ve amatör yazılımcılara pek çok açıdan fayda sağlayan bir platform olarak değerlendirilmektedir. Alanında uzman konuşmacıların en yeni teknolojik gelişmeleri katılımcılara tanıttığı konferansta, DevFest’in bireylere ve kurumlara sağladığı faydalar üç açıdan ele alınabilmektedir:

DevFest kapsamında teknik konular üzerinde tartışılarak ele alınmakta ve bununla hem katılımcıların yeni fikirlerini hayata geçirmeleri sağlanmakta hem de alanında uzman kişilerden teknolojiye dair en güncel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla katılımcılar, bizzat kendi aldıkları sorumlulukla çalıştaylar düzenlemektedir. Bu sayede katılımcıların organizasyon becerileri ilerlemekte ve teknoloji alanında belli bir bilgi birikimine sahip olmaları sağlanırken, bunu organizasyonel yeteneklerle birleştirme imkanları da ortaya çıkmaktadır. Böylelikle gerçekleştirilen organizasyonların ardından Google’daki profesyonel yöneticilerin, burada üretilen fikirlere dair katılımcılarla iletişim kurmaları sağlanmakta ve karşılıklı etkileşime dayalı bir teknoloji üretimi ortaya çıkmaktadır.

Google’ın bilgi teknolojileri alanında katılımcılara sağladığı bilgilere ek olarak, insanlarla iletişim kurmak ve iletişim becerilerini ilerletmek alanında yaptığı katkı da önemli bir yer teşkil etmektedir. Düzenlenen DevFest sayesinde gerek şirket çalışanlarıyla gerekse alanında profesyonel kişilerle tanışmak, katılımcıların gelecekteki kariyer hedefleri açısından olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Girişimciler ve bu alanda amatör kişilerin bir araya gelmesiyle, sadece bireylerin kafasında yer alan projelerin hayata geçirilmesine yönelik adımlar atılmakta ve bununla ortaya çıkacak olan çalışmaların bir modele dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Bu sayede katılımcılar, bilişim alanında profesyonellerden ve girişimcilerden birçok farklı şey öğrenebilecek ve bu deneyimleri hayata geçirme fırsatı bulacaklardır. Ayrıca öğrenciler de farklı okul ve bölümlerden bir çok yeni insanla tanışabilecek ve bu sayede gelecekteki kariyer hedeflerini gerçekleştirmede imkan sahibi olacaktır. Bilişim alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesinde fikir alışverişi yapabilme olanakları da, üniversite öğrencilerinin teknoloji alanında yeniliklere imza atmalarının başlangıcı olacaktır.

Tüm bunlara ek olarak gerek öğrenciler gerekse de profesyoneller, eğlenme imkanı bulacak. Eğlenirken öğrenme ortamında bulunma sayesinde bir çok katılımcı teknolojiye dair öğrendiklerini daha kalıcı şekilde akıllarında tutabilecektir. . Bu eğlenerek öğrenme ortamı sayesinde, teknoloji alanında daha geniş bir tutkuya sahip olan katılımcıların yaratıcılıkları da giderek artacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *