Dış Teknoloji Piyasasına Göre Türkiye

OECD’nin 2015 yılında 34 ülke arasında yaptığı Dijital Ekonomi Görünümü 2015 Raporu’na göre Türkiye bilişim alanında kullanım açısından çok ileride yer almasına karşın AR-GE ve innovasyon teknolojileri gibi alanlarda oldukça geride kalmaktadır.

Yapılan araştırmanın raporuna göre Türkiye bu 34 ülke arasında sosyal ağları kullanım oranında bilgisayar kullanıcıları içinde birinci sırada akıllı telefon kullanımında ise ikinci sırada yer almaktadır. Buna istinaden internetin kullanımı, sabit bant ücreti gibi konularda da Türkiye hep üst sıralarda yer almaktadır. Bu da Türkiye’nin teknolojiyi kullanmadaki yetkinliğini ve toplumun teknoloji kullanımına dair ilgisini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak bu oranın Ar-ge ve İnnovasyon teknolojilerine yapılan yatırımlarda da benzer şekilde yer alması Türkiye’nin teknoloji pazarındaki yeri açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’nin teknoloji pazarındaki yeri açısından duruma bakılacak olduğunda ise Türkiye bu 34 ülke arasında bilişim teknolojilerinin toplam ihracattaki payında 34. sırada, Ar-ge harcamalarının toplam milli gelir içindeki payında 31. sırada, ortalama sabit geniş bant hızında 31. sırada ve internet sitesi olan işletme sayısında ise 30. sırada yer almaktadır. Tüm bu gelişmeler ise temelde toplumun internet teknolojileri ve yazılıma dair duyduğu ilginin ülke çapında internet teknolojilerini bir pazara dönüştürmede çok da başarılı olamadığını göstermektedir.

Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde Türkiye toplum olarak internet teknolojilerine büyük bir eğilim ve ilgi sahibi nitelikte olmasına karşın bunun pazara aktarılmasında aynı üstünlüğe sahip olmadığını göstermektedir. Bu ise temel olarak toplumun yazılım alanında gerekli girişimcilik faaliyetlerini üstlenemediğini ve teknolojik altyapının yetersiz kaldığını, bununla beraber bilişim teknolojilerine dair donanımın da sistemli ve programlı şekilde ele alınmadığını göstermektedir. İşte tüm bu açılardan bakıldığında toplumun bu ilgi ve ihtiyacına karşılık gelecek, çocukları web teknolojilerine yöneltecek bazı etkinliklerin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu da Google Developers Group tarafından üstlenilen Devfest’in toplumu bu alanda sosyal ağ oluşturması ve bireyleri yazılım ve teknoloji alanında donanımlı birer birey haline getirmesi açısından nasıl önemli bir organizasyon olduğunu göstermektedir. Bu ve benzeri açılardan ele alındığında Devfest etkinliği Türkiye’nin teknoloji ve yazılım pazarında önemli aşamalar kat etmesi açısından son derece önemli bir misyon üstlenmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *