GDG DevFest’in Dünya Toplumuna ve Türkiye’ye Katkısı

IT’ye Giden Yolculuk

Dördüncü sanayi devrimi olarak da adlandırılan bilişim teknolojilerinde yer alan teknoloji devrimi, Dünya genelinde sosyal hayattan başlayarak ekonomik alanı etkilemede en önemli unsur konumunda yer almaktadır. Bilişim teknolojilerine ek olarak Türkiye’nin oldukça geride kaldığı bir alan olan nano-teknoloji de giderek önemli bir yer tutmaya başladı. Büyük ekonomilerdeki Bilişim Teknolojileri göstergelerini baz alarak yapılan bir incelemede Türkiye’nin bilişim alanında geri kaldığı noktaları tespit etmek mümkündür.

Dünya genelinde patent başvurularına bakıldığında Brezilya’da 163.422, Hindistan’da 200.769, Çin’de ise 1.848.858 patent başvurusu yapıldığı gözlemlenmektedir. Buna karşın Türkiye’de bu sayı 108.087 düzeyinde seyretmektedir. Bunun yanı sıra Ar-ge’ya ayrılan payın gayri safi milli hasıla içindeki oranı Brezilya’da % 1.2, Çin’de % 2.0, Güney Kore’de ise % 4.1 iken Türkiye’de bu oran % 0.9 seviyelerinde seyretmektedir. Aynı geri kalmışlığı ileri teknolojinin ihracat içindeki payına dair verilere baktığımızda da görmekteyiz. Brezilya bu alanda % 9.6’lık bir orana sahipken, Çin bu alanda % 27, Güney Kore % 27.1, Hindistan % 8.1 ve Meksika % 15.9’luk bir orana sahiptir. Tüm bu yüksek oranlara karşın Türkiye bu alanda yalnızca % 1.9’luk bir orana sahip olmaktadır.

Tüm bu veriler esas alındığında Türkiye gerek Ar-ge alanına özel sektörün ve devletin ayırdığı toplam yatırımlar olarak gerekse patent başvuruları açısından oldukça geri kalmış bir görüntü sergilemektedir. Bu durum temelde, gerek rekabet eden girişimcilerin bu alandaki seyrekliğinden gerekse bilişim alanındaki üretimin azlığından kaynaklanmaktadır.

Toplumsal olarak bu soruna göz attığımızda ise, bu alanda rekabet ve yarışmacılığın ön plana alınmasına ve girişimcilik faaliyetlerinin arttırılmasına ve yazılım alanında üreticiliğin arttırılmasına dair teşvik edici çalışmaların arttırılmasına ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmektedir.

Google Developers Group’un IT Alanında Yarattığı İmkanlar

Tüm bu sorun ve çözüm önerilerine dair Google Developers Group’un DevFest etkinliği kapsamında yer alan Dev Challenge’lar ise bilişim alanında toplumsal rekabet edebilirliğe olumlu katkı yapmakta ve bu alandaki girişimcilik faaliyetlerine teşvik niteliği taşımaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye’nin bilişim alanındaki en temel sorunlarından birisi olan rekabetçilik ve yeni teknolojilerin üretilmesine dayalı ödüllendirme sistemine dayalı yarışmalar düzenlemek bu alanda bireysel girişimlerin artmasını sağlayacak ve bununla Türkiye’nin bilişim alanında ilerlemesi sağlanacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *